������������������-��������������

مدیر عامل سامسونگ

با شخصیت و اندیشه‌های رییس هیئت مدیره سامسونگ آشنا شوید

معرفی سامسونگ

هر چیزی که یک کشور لازم دارد، این کمپانی به تنهایی می‌سازد

بنیانگذار سامسونگ

لی بیونگ چول چگونه سامسونگ را به یکی از بزرگترین کمپانی‌های دنیا تبدیل کرد؟