����������-������������-��-������������-����������-��������

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

سلسله نشست‌های گَپ گَعده مدرس با موضوع آینده نسل‌های مختلف شبکه‌های تلفن همراه

سلسله نشست‌های "گپ گعده مدرس" با موضوع آینده نسل‌های مختلف شبکه‌های تلفن همراه برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

سلسله نشست های گپ گعده مدرس با موضوع هوش مصنوعی، حکمرانی داده ها

سلسله نشست های "گپ گعده مدرس" با موضوع هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده ها برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

تور حضوری بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو

تور حضوری بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو در راستای آشنایی با مسائل و چالش های صنعت خودروسازی و بررسی میزان ارتباط علمی دانشگاه و صنعت ۲۱ آذر ماه برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

فراخوان هدایت موضوعی پایان ‌نامه‌های دانشگاهی

فراخوان مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برای حمایت از پایان نامه های دانشگاهی با محوریت هدایت نامه منتشر شد‌.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

سلسله نشست های گَپ گَعده مدرس با موضوع صنعت گیاهان دارویی و آموزش های لازم

سلسله نشست های "گپ گعده مدرس" با موضوع صنعت گیاهان دارویی و آموزش های لازم برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

سلسله نشست های گَپ گَعده مدرس با موضوع مهندسی عمران

سلسله نشست های گَپ گَعده مدرس با موضوع مهندسی عمران (فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان) برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس برگزار می‌کند؛

سلسله نشست های گَپ گَعده مدرس

سلسله نشست های گَپ گَعده مدرس با موضوع مواد پلیمری (مهندسی معکوس، نیاز امروز و فردا) برگزار می‌شود.