����������-����������-����������������

بیماری های مزرعه كاكتوس توسط محققان بوشهری مدیریت شد

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان بوشهر مدیریت تلفیقی (بهزراعی- مکانیکی و شیمیایی) برای کنترل بیماری‌های خسارت زا در مزرعه کاکتوس Opuntia ficus – indica تحقیق-ترویجی استان بوشهر با نظارت و مدیریت دکتر فرزاد کرم پور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی و مهندس مهدی کبیری فرد عضو هیئت علمی و رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی برازجان انجام شد.

هزینه و درآمد خانوار

در این اینفو به بررسی آماری دخل و خرج خانواده میپردازیم

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان مطرح کرد

اهمیت تدوین سیاست هاي حمایتی برای تثبیت درآمد کشاورزان

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان گفت: سیاست هاي حمایتی کشاورزي باید در پی تثبیت درآمد و بهبود معیشت کشاورزان و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه باشد.