����������-����������

خطرات استفاده از لیوان کاغذی

بر اساس نتایج یک مطالعه، یک نوشیدنی گرم می‌تواند در عرض چند دقیقه به ذرات میکروپلاستیک آلوده شود. این، ناشی از پوشش داخلی فنجان کاغذی بوده که آن را ضد آب کرده است.