����������

توسط آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا گزارش شد؛

از بین رفتن پلاستیک جدید در برابر نور خورشید و اکسیژن طی یک هفته

نوع جدیدی از پلاستیک که توسط محققان در چین تولید شده است، می تواند در یک هفته در زیر نور خورشید و هوا تجزیه شود.

در بیرجند اتفاق افتاد؛

ساخت دستگاه تولید کمپوست از زباله خانگی

برای اولین بار در خراسان جنوبی دستگاه تولید کمپوست از زباله خانگی تولید شد.