��������-��������������

مدیر عامل سامسونگ

با شخصیت و اندیشه‌های رییس هیئت مدیره سامسونگ آشنا شوید

معرفی سامسونگ

هر چیزی که یک کشور لازم دارد، این کمپانی به تنهایی می‌سازد