��������-����������

مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان:

بهره برداری از سومین ایستگاه لرزه نگاری در سیستان و بلوچستان

سومین ایستگاه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

به سرپرستی محقق ایرانی و در دانشگاه استنفورد انجــام گرفت؛

هوش مصنوعی این بار برای پیش بینی زمین لرزه

یک تیم پژوهشی به سرپرستی یک ایرانی در دانشگاه استنفورد با کمک هوش مصنوعی سیستمی برای پیش‌بینی زلزله‌ ابداع نمود.