��������-������-��������������-����������

به مناسبت هفته مبارک بسیج؛

کسب علم و دانش، قدم اول در گام دوم انقلاب

برنامه ریزی بدون اتکا به اعتبار، رویکردی است که می تواند مسائل کشور را حل کند. مدلی که متکی به ظرفیت های بیرونی است قادر به حل بحران ها و چالش های مهم کشور نیست.

مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان:

۵ واحد فناور جدید به مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان پذیرش شد

دکتر محمد صادق ولی پور: از پنج واحد فناوری که در فصل پاییز به جمع واحدهای فناور مرکز رشد فناوری این دانشگاه اضافه شدند ، یک واحد فناور در حوزه انرژی، یک واحد فناور در حوزه کشاورزی و سه واحد فناور در حوزه IT فعالیت دارند .