��������

به همت متخصصان داخلی؛

موفقیت ایران به توانمدسازی و ارتقاء جنگنده های روز دنیا/سوخو۲۲ وارد سامانه پروازی شد

در یکی از بزرگترین طرح های اورهال و ارتقاء جنگنده های نیروهای مسلح کشورمان، حداقل ۱۰ فروند هواپیمای تهاجمی سوخو ۲۲ (فیتر) که با سامانه ها و مهمات جدید مجهز شده و به خدمت نیروی هوایی سپاه درآمده اند.