آبزیان

یادداشت

صید غیرمجاز بلای جان ذخایر ژنتیکی آبزیان

این ر وزها دریای خلیج فارس توان صیدهای غیرمجاز و بدون ضابطه از ذخایر را ندارد و اگر فکری نشود ذخایر ژنتیکی در خلیج فارس از بین می رود.

معاون کارآفرینی وزارت تعاون عنوان کرد

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی آبزی پروری/ صیادان به سیستم ماهی یاب مجهز شدند

معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت ‌های بزرگ می ‌توانند با صاحبان مزارع کوچک پرورش آبزی ‌پروری قرارداد منعقد کنند تا به ازای قرارداد تسهیلات بانکی به واحدهای کوچک نیز اختصاص یابد.

مدیر ضدعفونی کننده های شرکت رویان دارو معتقد است؛

طی ۲۵ سال آینده به صنعت مولکول سازی خواهیم رسید

محمد حسامی مدیر بخش ضدعفونی کننده های شرکت داروسازی رویان دارو، با بیان این که در زمینه محصولات دارویی دام، طیور، آبزیان و با یک تلاش ۲۰ تا ۲۵ ساله کشور از نظر Finish Product پیشرفت خیلی بزرگی کرده است، اما ماده موثره مورد نیاز همه شرکتهای وارداتی است، معتقد است ۲۰ تا ۲۵ سال آینده به صنعت ملکول سازی خواهیم رسید.

دبیر اجرایی دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی:

مدیریت منابع آبی در کشور جدی گرفته شود/ایران جز کشورهای در معرض تنش آبی است

توسط مخترع قزوینی صورت گرفت؛

پیشگیری و درمان بیماری آبزیان با استفاده از فناوری نانو نقره

مخترع طرح پیشگیری و درمان بیماری آبزیان گفت: به منظور کاهش تلفات انواع آبزیان طرح پیشگیری و درمان تهیه و آماده شده که از سه بخش تیمار، پیشگیری و درمان تشکیل شده است.