آب-مایع::خبرگزاری علم و فناوری
آب-مایع

ناسا در یکی از اقمار سیاره مشتری آب مایع پیدا کرد

مأموریتی برای انجام و بررسی سوالات تازه ایجاد شده به زودی انجام خواهد شد. ماموریت آینده ناسا، «اروپا کلیپر» (Europa Clipper)، در سال ۲۰۲۳ نگاهی دقیق‌تر به این سطح یخی خواهد انداخت. فضاپیمای این پروژه به مجموعه‌ای از دوربین‌ها، طیف‌سنج‌ها و یک رادار برای بررسی ضخامت پوسته یخی اروپا مشتری مجهز خواهد بود. این پروژه ممکن است دانسته‌های بیشتری در مورد بخار آب بالای سطح ماه به همراه داشته باشد.