آزاد-سازی

آزاد سازی خرمشهر ضربه سهمگینی به توان رزمی دشمن وارد ساخت

این نبرد حماسی علاوه بر پایان بخشیدن به ۱۹ ماه اشغال بخشی از حساس‌ترین مناطق خوزستان و آزادسازی خرمشهر، ضربه‌ای سهمگین و کمرشکن به توان رزمی و جنگ طلبی‌های دشمن مهاجم وارد ساخت.

راهکار موثر؛

فایل‌های اضافی ویندوز را پاک کنید/با این روش، تا بیش از ۲۰ گیگابایت فضای اشغال شده رو آزاد کنید

کسانی که زیاد از رایانه استفاده می‌کنند همیشه این دغدغه را با خود دارند که چگونه باید فایل‌های اضافی ویندوز را پاک کنید و با روشهایی اقدام به پاک کردن بخشی از فضای اشغال شده آن و افزایش فضای آزاد کنید.