آنتن::خبرگزاری علم و فناوری
آنتن

توسط دانشگاه صنعتی اصفهان؛

ششمین دوره کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران برگزار می شود

ششمین دوره کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران از ۲۹ آبان ماه تا ۱ آذرماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری علم و فناوری:

ماهواره ها باید جایگزین آنتن ها شود!

این روزها شنیده می شود که تشعشعات آنتن های موبایل مضرات بسیاری دارد و می تواند سرطان زا باشد اما متاسفانه در شهرهای مختلف ما، آنتن های آن در جاهای مختلف نصب شده است.