اجرای-طرح-پشتیبان-علمی-و-فناوری

مسئول بسیج علمی استان کرمان خبر داد؛

اجرای طرح «پشتیبان علمی و مهارتی» با هدف ایجاد اشتغال در کرمان

رضا خواجه حسنی از اجرای طرح پشتیبان علمی مهارتی بسیج باهمکاری سازمان فنی و حرفه ای و پژوهشکده تحقیقاتی خبر داد.