اختلالات-یادگیری-و-درمان-آن

دکتر محمد رحیمی درمانگر اختلالات ویژه یادگیری مطرح کرد:

خاکستر اختلالات در مدارس/در هر کلاس آموزشی حداقل ۳ دانش آموز دچار اختلالات ویژه یادگیری هستند

با تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری ۸۵ الی ۹۰ درصد افت تحصیلی دانش آموزان کشور کاهش خواهد یافت. باید خاکستر اختلالات در مدارس را کنار بزنیم و گنج های پنهان را شناسایی کنیم.