استانی-شدن-انتخابات

وقتی زور عوام فریبی بر علم وتخصص می چربد! | جای خالی دغدغه های علمی در میان وعده وعیدهای انتخاباتی

کاش فضاهای دانشگاهی که بستر باز مناظره آزاداند، بستر تخصص سنجی کاندیداها هم می شدند!

استاد دانشگاه شیراز در گفتگو با علم و فناوری:

استانی شدن انتخابات مانع مشارکت مردم!

عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه شیراز با تکیه بر قانون اساسی اظهار داشت: اصل ۶ قانون اساسی تاکید دارد که اداره امور کشور متکی بر آرا عمومی مردم باید باشد و وهر تدبیری، تصمیمی و مصوبه ای که بر زمینه مشارکت مردم و مداخله آن ها در امور کشور فراهم نیاورد و یا این حضور را با مشکلاتی مواجه نماید، با این اصل قانون اساسی علاوه بر مغایرت آن با روح قانون اساسی در مخالفت می باشد.

نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی:

آسیب های استانی شدن انتخابات بیشتر از مزایای آن است

جمشید جعفرپور در گفتگو با خبرگزاری علم و فناوری در فارس به ابعاد مختلف استانی شدن انتخابات از زوایای مختلف پرداخته است.