استان-البرز

میدان های مشترک نفت و گاز

برداشت و تولید منابع نفت و گاز در میدان های مشترک با کشورهای همسایه

مهندس حمید حمزه ئی کارشناس ارشد رشته مهندسی نفت فارغ التحصیل از دانشگاه صنعت نفت در خصوص برداشت و تولید منابع نفت و گاز در میدان های ترک با کشورهای همسایه اظهار کرد:

جشنواره جوان موفق در استان البرز

اولین جشنواره جوان موفق استان البرز برگزار گردید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره جوان موفق با محوریت امام جمعه محترم کرج در استان خبر داد.

اشاعه فرهنگ پژوهش و کتابخوانی در قطب صنعت کشور

مرتضی عالیانی مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از فعالیت‌های این سازمان در سال جاری، در زمینه تمرکز بر حوضه کشاورزی و فرهنگ‌سازی پژوهش و کتابخوانی خبر داد.

برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی استان البرز

جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی با رویکرد علمی، پژوهشی و فناوری در استان البرز برگزار گردید:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی با محوریت علمی، پژوهشی و فناوری در استان خبر داد.

برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری در استان البرز

به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز و مرکز رشد و خلاقیت شهید احمدی روشن استان البرز برگزار می شود:

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری با محوریت طرح ها و پروژه های دانش آموزی، دانشجویی و هایتک در استان خبر داد.