استان-زنجان::خبرگزاری علم و فناوری
استان-زنجان

مسئول سازمان علمی و پژوهشی استان زنجان:

از طرح های آماتور تا بومی سازی محصول وارداتی حمایت کرده ایم

علی رضاخانی از حمایت مادی و معنوی از تولید داخلی سیلیکا ژل خبر داده و افزود: سال گذشته از ۶۰ طرح فناورانه حمایت کردیم و در سال جاری امیدواریم با رویکرد بومی سازی مسائل و خلاقیت محوری نتایج مطلوبی را در حوزه های مختلف کسب کنیم

دکتر سعید جلیلی:

جوانان فراوانی از بطن انقلاب خیزش کرده و افتخار آفرین شده اند

نماینده رهبری در شورای امنیت ملی با اشاره به اینکه دشمن برای تکرار نشدن دهه ۶۰ تلاش فراوانی کردگفت: خیزش ۴۰ سال قبل سردار سلیمانی ها و امروز جوانان در عرصه های مختلف نقشه دشمنان را پوچ کرد