اشتغال-و-کارآفرینی

علم و فناوری گزارش می دهد

تجاری سازی تکنولوژی و تولید ثروت از علم در مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان یک دانشگاه کارآفرین در حوزه جنوب شرق کشور با تاسیس مجتمع فناوری و نوآوری با هدف توجه به شاخص‌ها و نماگرهای سطوح ملی و بین‌المللی، سیاست‌گذاری در زمینه آموزش و ترغیب دانشجویان جهت آشنایی با اصول ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه و قدم‌گذاری به عرصه‌های خطیر کارآفرینی و نوآوری و انجام پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی قدمهای بزرگی برداشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند:

مبارزه با استکبار در زمان حال، یعنی وارد شدن به میدان به کارگیری علم/ دانشجویان برای حل مشکل اشتغال باید با کارآفرینان ارتباط بگیرند

مراد علی واعظی در این مصاحبه بر نقش دانشجویان به عنوان افراد مهم مبارزه با استکبار تأکید کرده و گفت: در شرایط کنونی جامعه، همه باید به پیشرفت کشور کمک کنیم. نقش دانشجو این است که در حوزه تحصیلی خود کسب و کاری راه انداخته و ضمن ارتقاء علمی در آن زمینه شغلی، بتواند زمینه صادرات و پیشرفت محصولات ایرانی را فراهم کند.