اعصاب-و-روان

نظرسنجی WHO: کووید۱۹خدمات بهداشت روانی را در ۹۳٪ کشورها متوقف کرد

، بر اساس یک نظرسنجی جدید سازمان بهداشت جهانی، بیماری همه گیرکووید۱۹ خدمات بهداشت روان را در ۹۳٪ از کشورهای جهان مختل یا متوقف کرده است. نظرسنجی از ۱۳۰ کشور اولین داده جهانی را ارائه داده و نشان دهنده تأثیر مخرب کووید۱۹ در دسترسی به خدمات بهداشت روان و نیاز فوری به افزایش بودجه را تأکید می کند.

در گفت و گوی علم و فناوری با یک روانپزشک مطرح شد

انجام مشاوره پیش از ازدواج یک ضرورت اجتناب ناپذیر/ فراگیری مهارت فرزند پروری با کمک مشاوران

ضروری است که جوانان گرامی قبل از ازدواج و آغاز زندگی مشترک به سراغ مشاور ازدواج بروند تا با استفاده از علم خود آنها را برای مواجه با چالش ها و مشکلات راهنمایی کند.

گزارش علم و فناوری از جانبازان اعصاب و روان آسایشگاه فجر؛

جانبازانی که ذره ذره آب می شوند / از ۷ ماه پیش تنها ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کمک خرج داده اند

جانبازان اعصاب و روان از یاد رفته، مبتلایان عشقند و با وجود این که با مشکلات عدیده ای مواجهند، اما باز مردانه پای حرف و آرمان خود ایستاده اند و مانند پروانه ای که از عشق شمع آتش گرفته است، ذره ذره آب می شوند.