اقتصاددان::خبرگزاری علم و فناوری
اقتصاددان

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:

حذف صفر از پول ملی تاثیری در کنترل تورم ندارد

شفیعی تاکید کرد: این که عنوان می شود با حذف صفر از پول ملی تورم کاهش پیدا می کند مطلب نادرستی است، با حذف صفر تنها واحد شمارش پول تغییر می کند.

اقتصاددانان دانشگاه MIT پاسخ دادند؛

دموکراسی عامل رشد اقتصادی

تحقیق جدیدی که توسط اقتصاددانان دانشگاه MIT صورت گرفت، نشان داد زمانی که بحث رشد به میان می‌آید، دموکراسی به میزان قابل توجهی پیشرفت را تسریع می‌کند. کشورهای دارای نظام دموکراسی ۲۰ درصد بهبود را طی دوره ۲۵ ساله نسبت به زمان پیش از آن تجربه می‌کنند.