اقتصاد::خبرگزاری علم و فناوری
اقتصاد

کارشناس سیاسی مطرح کرد

تیم اقتصادی دولت نیازمند جراحی است

آقابیکی گفت: تیم اقتصادی دولت در طول چند ماهه گذشته در زمینه مدیریت اقتصاد کشور کارنامه خوبی از خود برجای نگذاشته است؛ کارنامه ای که می تواند فارغ از مباحث سیاسی برای کشور و نظام هزینه های گزافی داشته باشد.

شکست اقتصاد نفتی در برابر اقتصاد دانش محور؛

علم و فناوری منابع نامحدود تولید ثروت/ارزش کمپانی کوکاکولا برابر با درآمد ۱۳ سال نفت ایران است!

آیا کشورهای دارای منابع طبیعی و زیرزمینی صرفا با تکیه بر خام فروشی می توانند در مسیر اقتصاد راه موفقیت را طی کنند؟ اگر درآمد ۴۰ سال نفت ایران پس انداز گردد،کشور ایران قادر به خرید شرکت اپل نخواهد بود.راه موفقیت کشور در مقوله اقتصاد چیست؟

مسئول بسیج مهندسین صنعت استان خبرداد:

برگزاری کارگاه‌های اشتغال زایی در زمینه توسعه اقتصاد مقاومتی

سازمان بسیج مهندسین استان قزوین با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها با انواع برنامه ها و اقدامات از جمله کارگاه های آموزشی،همایشهای موضوعی و کارگاه های اشتغال زایی در زمینه توسعه و گسترش اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارد.

یادداشت/

جای خالی یک سردار سلیمانی در اقتصاد ایران

مردم ایران به‌واسطه اینکه در طول تاریخ همواره از نعمت داشتن یک اسطوره در حوزه‌های مختلف بهره برده‌اند، همیشه به‌دنبال این هستند که یک اسطوره، یک قهرمان و یک فرد نامی، ناجی آنان در برهه‌های مختلف زمانی باشد.

در کارگروه کشاورزی مطرح شد؛

بررسی نقش و کارکردهای مهندسین کشاورزی در رشد اقتصاد کشور

نقش و کارکردهای مهندسین کشاورزی استان قزوین در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالا و تولیدایرانی در خانه نخبگان بسیج توسط کارگروه کشاورزی بررسی می شود.

مقاله از فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی ها در ایران

مقاله از فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی

مقاله از فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد

تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران