الگوی-توسعه-فرهنگی-و-تربیتی

یادداشت /

سردرگمی‌های جنسی نوجوانان و تابوی آموزش جنسی !

برنامه تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی خانواده را در مرکز توجه قرار می‌دهد و هرگونه رابطه خارج از خانواده، خواه قبل و خواه بعد از ازدواج را رد می‌کند و تنها به همسر قانونی محدود می‌شود. این نوع تربیت جنسی موجب زهد اخلاقی، خویشتن‌داری، مهار غرایز طبیعی و خانواده گرایی فرصتی برای زندگی سعادتمندانه را فراهم می‌کند.

در نشست فصلی پایگاه های علمی استان تهران تأکید شد؛

توجه ویژه پایگاه های علمی به حوزه دانشجویی/ خالی بودن ۵ برابر ظرفیت علم و فناوری در دانشگاه ها

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تهران بزرگ گفت:پایگاه های علمی توجه زیادی به حوزه دانش آموزی دارند و این فضا باید وجود داشته باشد اما در فضای دانشجویی کمتر کار شده یا اصلاً کار نشده است.