انرژی-رایگان

اواع اصلی انرژی تجدید پذیر کدام است؟

در این اینفو به معرفی انرژی های تجدید پذیر می‌۲پردازیم.

توسط محققان جوان کشوراتفاق افتاد؛

ساخت نیمکت هوشمند خورشیدی در پردیس شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان جنوبی

بالاخره دستگاهی همه‌کاره و هوشمند برای تمامی مصارف الکترونیکی ساخته شد.