انفجار-ستاره-ای

کاهش نور ستاره ابطالجوزا ممکن است فقط گرد و غبار باشد ، نه به دلیل آمادگی برای انفجار!

ابطالجوزا ، یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان، ناگهان در اواخر سال ۲۰۱۹ محو شد؛ این موضوع اخترشناسان را شگفت زده کرد و گمانه زنی هایی را مبنی بر انفجار این ستاره ایجاد نمود.