اکبر-شربتی---بیتا-عمید-طباطبایی

توسط عضو انجمن مخترعین کشور اهل مازندران:

ایران به جمع صادرکنندگان شربت آهن ۱۰۰ درصد گیاهی‌ پیوست

عضو انجمن مخترعین کشور از تولید نخستین شربت ۱۰۰ گیاهی آهن در استان مازندران خبر داد و گفت: این دارو فاقد عوارض بوده و مشکل سیاه شدن دندان در کودکان را برطرف کردیم.

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان :

مقام برتر دو پژوهشگر دانشگاه پیام نور گلستان نشان از ارتقا این دانشگاه دارد

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان با اشاره به دو مقام برتر کشوری این دانشگاه در زمینه پژوهش گفت : این نشان می دهد که دانشگاه پیام نور برای امر پژوهش اهتمام داشته و سطح فعالیتهای پژوهشی آن ارتقا یافته است .