باتری-لیتیوم--سولفور::خبرگزاری علم و فناوری
باتری-لیتیوم--سولفور

دستاورد جدید محققان ایرانی؛ باتری موبایلی که ۵ روز شارژ نگه می‌دارد

دکتر مهدخت شعیبانی و تیمی از همكاران بین‌المللی برای ایجاد یک شبکه‌ی متراکم با فضای کمی برای صرفه‌جویی تصمیم گرفتند به ذرات گوگرد فضایی برای تنفس بدهند. این باتری جدید به یک ماده‌ی اتصال‌دهنده‌ی قدیمی متکی است؛ اما با روشی متفاوت پردازش می‌شود تا پیوندهای فوق‌العاده قوی بین ماتریس کربن و ذرات گوگرد ایجاد شود که هنگام افزایش فشار بر روی باتری در هنگام شارژ، فضای اضافی را فراهم می‌کند.

به سرپرستی دانشمند ایرانی در استرالیا صورت گرفت

باتری جدید می‌تواند شارژ تلفن همراه را تا پنج روز حفظ کند.

پژوهشگران "دانشگاه مانش" استرالیا به سرپرستی "مهدخت شیبانی" دانشمند ایرانی این دانشگاه، نوعی باتری جدید ابداع کرده‌اند که می‌تواند شارژ تلفن همراه را تا پنج روز حفظ کند.