برای-توانبخشی-ام-اس

بهبودی بیماران مبتلا به سکته با «اگزواسکلتون» با تجهیزات رباتیک نوین

در آمریکا بیماران مبتلا به سکته به زودی می توانند از تجهیزات رباتیک نوین در فرایند بهبودی خود بهره می برند