برنامه-موبایل

با اپلیکیشن دومینو بیشتر آشنا شوید؛

بومی سازی تجارت الکترونیک و عمل به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه تلفن همراه

اپلیکیشن چند وجهی شهر هوشمند دومینو، اولین جامعه مجازی فروشگاهی می باشد که با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی، رویکردی جدید در تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار ارائه کرده است.