برگزاری-دهمین-همایش-دندانپزشکی-ملی-در-شیراز::خبرگزاری علم و فناوری
برگزاری-دهمین-همایش-دندانپزشکی-ملی-در-شیراز

برگزاری دهمین همایش دندانپزشکی ملی در شیراز

دهمین گنگره علمی وکاربردی دندانپزشکی پارسه در شیراز با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر و سخنرانی ۸۰ نفر برگزار خواهد شد.