بزه-دیدگی-کودکان

یادداشت؛ سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه

بزه دیدگی کودکان در فضای مجازی / هشدار جدی برای خانواده ها

ورود محصولات و ابزار های هوشمند در کشور و پایین بودن سواد فضای مجازی برای استفاده خانواده ها و اقشار مختلف منجر به آسیب های جدی در سطح کشور شده است که متاسفانه در میان این آسیب دیده ها خردسالان، کودکان و نوجوانان در معرض شدیدترین این آسیب ها قرار دارند.