بهره‌برداری-از-طرح-تولید-ملی-ایمپلنت-دندانی

بهره‌برداری از طرح تولید ملی ایمپلنت دندانی

خط تولید ایمپلنت دندانی توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی به عنوان شرکت تولید کننده این محصول با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی افتتاح شد.