بودجه-۱۴۰۰

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:

نزدیکترین محل برای قانون تسهیل ازدواج جوانان بودجه ۱۴۰۰ است

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشستی که به همت بسیج دانشجویی استان اصفهان و با موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان برگزار شد، با بیان این که در موضوع جوانان نباید فکر کنیم کار جدی انجام داده ایم گفت: نزدیکترین محل برای قانون تسهیل ازدواج جوانان بودجه ۱۴۰۰ است.

خواسته مردم فارس از نمایندگان برای بودجه ۱۴۰۰

راه حل ساده اقتصادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کمک به صنعت جهت افزایش تولید و اشتغال و درنهایت تولید و توزیع دربازار جهت تثبیت قیمتها و درنهایت کاهش آنها می باشد.