تاریخ-تکاملی::خبرگزاری علم و فناوری
تاریخ-تکاملی

محققان می‌گویند مغز هم به ورزش کردن نیاز دارد

بسیاری از گروه‌های تحقیقاتی در حال آزمایش بر تاثیرات ورزش بر کارهای شناختی هستند. در آینده نزدیک دانشمندان احتمالاً تصور بهتری از چگونگی استفاده و بکارگیری این تاثیرات برای حمایت و تقویت شناخت در افراد سالم و نیز در افرادی كه دارای یك مشکل شناختی مرتبط با بیماری‌های خاص هستند، پیدا خواهند کرد.