تجمع-اعتراض‌آمیز-مهندسین-عمران-در-محوطه-شهرداری-شیراز

گزارش علم و فناوری از تجمع اعتراض‌آمیز مهندسین عمران در محوطه شهرداری شیراز؛

خواسته های به حق معترضان برای ساخت‌و‌سازهای ساختمان

در شیراز تجمعی با حضور مهندسین عمران در محوطه شهرداری شیراز انجام گرفت که مطالبه آن ها توقف خسارت های وارده و حفظ جان مردم با اجرای یک قانون بود که چند سالی است بی توجهی به آن طاقت آن ها را در این کلان شهر بی تاب کرده است.