تربیت-اسلامی

یادداشت /

سردرگمی‌های جنسی نوجوانان و تابوی آموزش جنسی !

برنامه تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی خانواده را در مرکز توجه قرار می‌دهد و هرگونه رابطه خارج از خانواده، خواه قبل و خواه بعد از ازدواج را رد می‌کند و تنها به همسر قانونی محدود می‌شود. این نوع تربیت جنسی موجب زهد اخلاقی، خویشتن‌داری، مهار غرایز طبیعی و خانواده گرایی فرصتی برای زندگی سعادتمندانه را فراهم می‌کند.

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت، مناسبات دین و روانشناسی مورخ هشتم تیرماه سال ۱۳۹۸ در تهران با هدف بسط و گسترش فرهنگ اسلامی در زمینه‌های اخلاق و تربیت برگزار می‌شود.

به مناسبت روز امور تربیتی و تربیت اسلامی؛

جایگاه تربیت و اخلاق در اسلام / تفاوت تربیت اسلامی با تربیت لیبرال و غربی چیست؟

روش تربیتی قرآن کاملترین روش تربیتی است که مهمترین هدف آن اصلاح رابطه انسان با خداست، که اگر انسان به این هدف برسد بسیاری از اهداف دیگر را به آسانی می تواند فتح کند.