تشخیص-اختلالات-خونی::خبرگزاری علم و فناوری
تشخیص-اختلالات-خونی

تشخیص علائم کم خونی با تلفن هوشمند

تیمی از دانشمندان نرم افزاری را تولید کرده اند که می تواند برای تشخیص اختلالات خونی به کار رود و از دوربین گوشی های هوشمند برای ارزیابی میزان هموگلوبین استفاده کند.