تشخیص-پزشکی::خبرگزاری علم و فناوری
تشخیص-پزشکی

هوش مصنوعی گوگل «سرطان سینه» را از پزشکان بهتر تشخیص می‌دهد

محققان پیشنهاد می‌كنند كه در آینده هوش مصنوعی می‌تواند همگام با متخصصان پزشكی كار كند تا از نادیده گرفته شدن سرطان پستان و از تشخیص اشتباه احتمال ابتلا به سرطان زنان سالم، جلوگیری كند. در برخی از نمونه‌ها، انسان از هوش مصنوعی بهتر عمل می‌کند و در برخی نمونه‌ها برعکس. هدف نهایی پیدا کردن بهترین راه برای ترکیب این دو تشخیص است.

تحقیقات جدید نشان داد:

تشخیص پزشکی هوش مصنوعی به اندازه پزشکان دقیق است.

تحقیقی جدید نشان می دهد دقت هوش مصنوعی و متخصصان انسانی در تشخیص بیماری های مختلف یکسان است.