تعلیم-و-تربیت

یادداشت /

سردرگمی‌های جنسی نوجوانان و تابوی آموزش جنسی !

برنامه تربیت جنسی مبتنی بر فرهنگ اسلامی - ایرانی خانواده را در مرکز توجه قرار می‌دهد و هرگونه رابطه خارج از خانواده، خواه قبل و خواه بعد از ازدواج را رد می‌کند و تنها به همسر قانونی محدود می‌شود. این نوع تربیت جنسی موجب زهد اخلاقی، خویشتن‌داری، مهار غرایز طبیعی و خانواده گرایی فرصتی برای زندگی سعادتمندانه را فراهم می‌کند.

برای اولین بار در استان اردبیل

برگزاری کلاس های آموزش آنلاین برای دانش آموزان

مؤسسه رزمندگان اسلام استان اردبیل برای اولین بار اقدام به برگزاری کلاس های آموزش آنلاین برای دانش آموزان کرده اند.

استاد گروه تاریخ و تمدن دانشگاه زنجان:

آموزش و پرورش در تمدن اسلامی طرفدار رشد استعدادهای انسان است

هدف آموزش و پرورش در تمدن اسلامی اتصال همه آموزش ها با منبع همه استعدادها و ظرفیت ها یعنی خداوند متعال است.