تهدید-هوش-مصنوعی

طبق بررسی انجام شده؛

ربات‌ها برای گرفتن جای کدام مشاغل به زمان بیشتری نیاز خواهند داشت!

با روی کار آمدن یک فناوری جدید در حوزه فناوری اطلاعات همیشه این نگرانی وجود دارد که این فناوری چه تاثیراتی بر روی مشاغل دارد؟ و آیا با آمدن این فناوری باید قید بسیاری از شغل‌های سنتی را زد یا نه؟ با آمدن هوش مصنوعی، ربات ها و دیگر فناوری های نوین، این نگرانی‌ها تشدید شده و نیروی انسانی بر سر دوراهی اینکه، چه مشاغلی از بین می‌روند و چه فرصت شغلی جدیدی پدید می‌آید، سرگردانند.

علم و فناوری از آینده جنگ‌ها می‌گوید؛

تسخیر میدان نبرد با هوش مصنوعی/ روبات‌ها با اصول حقوق بشردوستانه چه می‌کنند؟

امروزه کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی، بخصوص در مباحث نظامی، باعث مطرح شدن مسائل مختلف اخلاقی در باب استفاده از ربات‌ها در جنگ شده است.

با توسعه ی فناوری های نوین در زندگی بشر؛

هوش مصنوعی تیغ دو لبه برای انسان

فناوری هوش مصنوعی، امروزه بخشی از زندگی انسانی شده و او با این فناوری به حل مشکلاتش رو می آورد. با این وجود بیشتر مردم از اهمیت آن چیز زیادی نمی دانند که این فناوری در کنار حسن هایی که دارد، می تواند برای او مخاطره داشته باشد و مانند تیغ دو لبه زندگی اش را تهدید کند.