توسعه-موشکی-ایران

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان مطرح کرد

مردمی بودن و مردمی ماندن رمز پیروزی سپاه

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گیلان در واکنش به سخنان ضد ایرانی ترامپ، از آمریکا و اسرائیل به عنوان بنیانگذاران ترورسیم دولتی یاد کرد و توسعه موشکی ایران را حافظ امنیت خاورمیانه دانست.