تولید-روزانه-۳۰۰-ماسک-در-کارگاه-دانش-آموزی-هنرستانی-در-بیضا::خبرگزاری علم و فناوری
تولید-روزانه-۳۰۰-ماسک-در-کارگاه-دانش-آموزی-هنرستانی-در-بیضا

تولید روزانه ۳۰۰ ماسک در کارگاه دانش آموزی هنرستانی در بیضا

دانش آموزان هنرستان دخترانه تلاش و خرد شهر بیضا روزانه بین دویست تا سیصد ماسک جهت توزیع رایگان میان مردم تهیه می کنند .