تکینگی::خبرگزاری علم و فناوری
تکینگی

آیا می‌توان از سیاه‌چاله فرار کرد؟ ؛ دانشمند ناسا پاسخ می‌دهد

یک مطالعه مبتنی بر شبیه‌سازی‌ها برای اولین بار یک تئوری را که توضیح می‌دهد که چگونه جریان‌های الکتریکی اطراف یک سیاهچاله‌ میدان‌های مغناطیسی را تاب می‌دهند تا این فوران‌ها را به‌وجود بیاورند با تئوری دیگری که توضیح می‌دهد که چگونه ذراتی که از افق رویداد سیاهچاله‌ها عبور می‌کنند بنظر یک ناظر از دوردست طوری دیده می‌شوند که دارای انرژی منفی هستند و سطح انرژی چرخشی کلی سیاهچاله‌ را پایین‌تر می‌آورند، ادغام می‌کند.