جامعه-پرستاری::خبرگزاری علم و فناوری
جامعه-پرستاری

کم‌خوابی سلامت جامعه پرستاری را تهدید می‌کند

برای درک بهتر تاثیر خواب بر عملکرد پرستاران و پیامدهای آن بر بیماران، ویتکوسکی و همکارانش به بررسی مدت زمان خواب و مشخصات شغل پرستاران پرداختند تا مشخص کنند که آیا طول خواب بر کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار تاثیر می‌گذارد یا نه. برای این منظور از اطلاعات دو نظرسنجی بر روی ۱۵۶۸ پرستار در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ استفاده شد. نتیجه‌گیری شد که خواب کافی برای عملکرد بهتر و دقیق پرستان الزامی است.