جرم

جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی مطرح کرد؛

استفاده از فيلتر شكن براي ورود به هر فضاي مسدود شده اي، جرم است/ طبق قانون جهل به مفاد قوانين مانع مسئولیت كيفري نيست

سلمان کونانی جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی، درباره غیر قانونی بودن استفاده از فیلتر شکن با استناد به قوانین موجود، اظهار داشت: استفاده از فيلتر شكن طبق قوانين موجود جرم است و طبق قانون جهل به مفاد قوانين مانع مسئولیت كيفري نيست.

مقاله از فصلنامه مطالعات حقوقی

مسئولیت مدنی قضات دادگستری

پژوهشگر فضای مجازی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری؛

اعلام جرم دادستان تهران کار به موقعی بود/برخورد قاطع طبق قوانین بین الملل با تلگرام

یک پژوهشگر فضای مجازی گفت: اعلام جرمی که شد دو برکت دارد یکی اینکه این فرد جاسوس با اعمال بی شمار مجرمانه ای که انجام داده نمیتواند به ایران سفر کند چون پایش به فرودگاه برسد سریعاً دستگیر خواهد شد.