جشنواره-علمی-فرهنگی-فرهنگیان-بسیجی

فراخوان چهاردهمین جشنواره علمی فرهنگی فرهنگیان بسیجی

سازمان بسیج فرهنگیان چهاردهمین جشنواره علمی فرهنگی فرهنگیان بسیجی را در قالب های مقاله، ادبیات، کاریکاتور، عکس و گرافیک برگزار می کند.