جهاد-دانشگاهی-استان-خوزستان::خبرگزاری علم و فناوری
جهاد-دانشگاهی-استان-خوزستان

با حضور وزیر نفت انجام می شود

رونمایی از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی خوزستان

وزیر نفت در سفر دو روزه خود به استان خوزستان از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی نیز رونمایی می کند.