جهاد-دانشگاهی-خوزستان::خبرگزاری علم و فناوری
جهاد-دانشگاهی-خوزستان

با حضور وزیر نفت انجام می شود

رونمایی از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی خوزستان

وزیر نفت در سفر دو روزه خود به استان خوزستان از دکل حفاری ساخت جهاد دانشگاهی نیز رونمایی می کند.

گزارش تصویری/

امضای تفاهم همکاری علمی ملی حفاری با جهاد دانشگاهی خوزستان

در یازدهمین دوره نمایشگاه مشترک ساخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان در اهواز شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی خوزستان تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی امضاء کردند.

معاون مدیر پژوهش ملی حفاری ایران مطرح کرد:

گسترش زمینه های همکاری علمی با جهاد دانشگاهی خوزستان

معاون مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران گفت: این سند همکاری به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری علمی و پژوهشی میان جهاد دانشگاهی استان خوزستان و شرکت امضاء شده است.