حلقه-هوشمند::خبرگزاری علم و فناوری
حلقه-هوشمند

حلقه هوشمند اورا می تواند در تشخیص زودهنگام ویروس کرونا مفید باشد

حلقه هوشمند اورا می تواند به تشخیص علائم فیزیولوژیکی اولیه که ممکن است نشانگر شروع COVID ۱۹ باشد کمک کند.

با همکاری پژوهشگر ایرانی صورت گرفت

حلقه هوشمند می تواند انگشت کاربران را ردیابی کند

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن با همکاری پژوهشگر ایرانی حلقه ای را اختراع کردند که روی انگشت و مچ بند قرار می گیرد و به طور مداوم موقعیت دقیق انگشت و کوچکترین حرکات دست کاربر را کنترل می کند.