حمله-بیولوژیک::خبرگزاری علم و فناوری
حمله-بیولوژیک

بررسی احتمال جنگ بیولوژیکی ویروس کرونا:

حملات بیولوژیک در دل تاریخ و احتمالات پدید آمدن کرونا

فراگیر شدن کرونا ویروس و تحت الشعاع قرار دادن تمام فعالیت های بشری نظریه حمله بیولوژیک را افزایش داده است اما این نوع حملات با تاریخ بیگانه نیست و در گذشته انگلیس ژاپن و آمریکا از این روش برای ضربه زدن بهره برده اند

گفتگوی علم و فناوری بایک تحلیلگر سیاسی؛

جنایاتی همچون بیوتروریسم در مرام و مسلک لیبرالیسم و سرمایه توجیه عقلانی دارد/ بنا به ناکامی آمریکا در مهار چین توسل به حربه بیولوژیک دور از ذهن نیست

بشیر اسماعیلی گفت:اگر از نظر گفتمانی و فکری به این مقوله بنگریم، جنایاتی همچون بیوتروریسم در مرام و مسلک لیبرالیسم و سرمایه توجیه عقلانی داشته و اساسا دور از ذهن نمی‌تواند باشد. بنا به ناکامی آمریکا در مهار چین در یک دهه گذشته و ناکامی در بکارگیری انواع جنگ با ایران دور از ذهن نیست اگر آمریکایی ها در نهایت به حربه بیولوژیک متوسل شده باشند.